Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
• Tên sách:

Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017

• Mã: TVTK0253

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 94 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nhằm phổ biến kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương và người dùng tin, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo về kết quả sơ bộ Tổng điều tra theo các chỉ tiêu thống kê chủ yếu về số lượng, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, đồng thời đưa ra nhận định khái quát về những thay đổi do tác động của các chính sách kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước trong 5 năm qua.
Nội dung ấn phẩm được chia thành 2 phần chính:
- Phần I: Đánh giá sơ bộ về các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp;
- Phần II: Các biểu số liệu:

        + Đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp (Từ biểu 01 đến biểu 06);
        + Doanh nghiệp (Từ biểu 07 đến biểu 16);
        + Hợp tác xã (Biểu 17, 18);
        + Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (Từ biểu 19 đến biểu 22);
        + Hành chính, sự nghiệp (Biểu 23, 24);
        + Tôn giáo, tín ngưỡng (Biểu 25, 26)./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll