Niên giám thống kê Ninh Bình 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Ninh Bình 2016

• Mã: TVTK0180

• Nhóm sách: Đồng bằng sông Hồng

• Tác giả: Cục thống kê Ninh Bình

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 488 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Niên giám gồm số liệu chính thức các năm 2010 đến 2015 và sơ bộ năm 2016 (Riêng phần Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 là số liệu chính thức). Nội dung ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
- ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU;
- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG;
- TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, B
ẢO HIỂM VÀ ĐẦU TƯ;
- ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;
- DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ S
ẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ;
- NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN;
- CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG;
- THƯƠNG MẠI, GI
Á CẢ VÀ DU LỊCH;
- VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG;
- GIÁO DỤC, Y T
Ế, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO;
- Y TẾ, MỨC SỐNG DÂN CƯ, TƯ PHÁP, AN TOÀN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll