Niên giám thống kê Sơn La 2017
• Tên sách:

Niên giám thống kê Sơn La 2017

• Mã: NGT/TP_275

• Nhóm sách: Trung du và miền núi phía bắc

• Tác giả: Cục thống kê Sơn La

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 598 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng: