Niên giám thống kê Trung Quốc và các nước ASEAN năm 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Trung Quốc và các nước ASEAN năm 2016

• Mã: TVTK0174

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Cơ quan Thống kê Trung Quốc

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 252 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

"Niên giám thống kê Trung Quốc và các nước ASEAN năm 2016" là tài liệu song ngữ (Trung - Anh) được xuất bản hàng năm, nội dung gồm 2 chương:
- Chương I: Khái quát một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu của Trung Quốc và các nước ASEAN (từ năm 2004 -> năm 2015): Dân số và lao động, Tài khoản quốc gia, Chỉ số giá, Thương mại, Tài nguyên và năng lượng, Đầu tư, Du lịch và vận tải, Nông nghiệp.
- Chương II: Lần lượt giới thiệu một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu của Trung Quốc và từng nước trong khối ASEAN./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll