Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI
• Tên sách:

Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI

• Mã: TVTK0173

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 1150 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Những năm vừa qua, ngành Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành nhiều cuộc điều tra thống kê thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả các cuộc điều tra thống kê là nguồn thông tin thống kê quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Để góp phần phổ biến rộng rãi kết quả các cuộc điều tra thống kê đã tiến hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn ra cuốn sách "Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI".
Các số liệu trong ấn phẩm được chọn lọc từ kết quả các cuộc điều tra thống kê quy mô lớn mà Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương tiến hành từ năm 2000 đến năm 2015, bao gồm:
- Tổng kiểm kê đất đai;
- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra lao động việc làm;
- Điều tra vốn đầu tư phát triển;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản;
- Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra chi tiêu của khách du lịch;
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll