Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI
• Tên sách:

Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI

• Mã: TVTK0172

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 1220 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm có nội dung phong phú, phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những số liệu cơ bản và có hệ thống của 15 năm đầu thế kỷ XXI với 11 phần: (1) Dân số và Lao động; (2) Tài khoản quốc gia và Ngân sách Nhà nước; (3) Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; (4) Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; (5) Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; (6) Thương mại và Dịch vụ; (7) Chỉ số giá; (8) Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; (9) Giáo dục; (10) Y tế; (11) Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư và Trật tự, an toàn xã hội./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll