Tổng điều tra kinh tế 2017 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2016
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế 2017 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2016

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 568 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế 2017 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2016" cung cấp bộ số liệu thống kê về hoạt động xây dựng hoàn chỉnh được thu thập, xử lý và phân tích trên phạm vi cả nước theo các quy định quốc tế nhằm phản ánh khái quát tình hình phát triển ngành xây dựng giai đoạn 2010-2016, gồm:
Phần I: Tổng quan hoạt động xây dựng Việt Nam giai đoạn 2010-2016.
Phần II: Bộ số liệu ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2010-2016.
Phần III: Những khái niệm, nội dung và giải thích chung./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll