Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con nước ngoài tại Việt Nam
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con nước ngoài tại Việt Nam

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 108 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con nước ngoài tại Việt Nam" là một ấn phẩm chuyên sâu đánh giá về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp có trên 50% vốn góp thuộc các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Affiliates Statistics, gọi tắt là FATS). Ấn phẩm này lần đầu tiên được xuất bản năm 2014 có tên gọi "Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam". Đây là lần thứ 2 ấn phẩm về kết quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con nước ngoài tại Việt Nam được tổng hợp và biên soạn từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê và một số thông tin do các Bộ, ngành cung cấp. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, cách thức tiếp cận thị trường của các nước thông qua các chi nhánh, công ty con của mình tại nước sở tại được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gọi là "Hiện diện thương mại - Phương thức 3"./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll