Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 200 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải" là ấn phẩm chuyên đề, bao gồm một số nhận định khái quát về sự phát triển của hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (viết gọn là vận tải, kho bãi), đóng góp của hoạt động kinh tế này vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, các biểu số liệu tổng hợp về số lượng cơ sở, lao động, năng lực vận tải từ Trung ương đến địa phương./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll