Từ điển Thống kê
• Tên sách:

Từ điển Thống kê

• Mã: TVTK0086

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 566 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm bao gồm 2300 thuật ngữ, chia làm 3 phần: (1) Lý thuyết thống kê và toán, tin học ứng dụng trong thống kê với 500 thuật ngữ; (2) Thống kê kinh tế với 950 thuật ngữ; (3) Thống kê xã hội và môi trường với 850 thuật ngữ. Ngoài ra cuốn Từ điển còn có Bảng tra cứu thuật ngữ Việt - Anh theo vần tiếng Việt. Mỗi thuật ngữ đều có số thứ tự và được trình bày ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng khái niệm và những nội dung cơ bản. Trong một số thuật ngữ có giới thiệu công thức tính và ví dụ minh họa, nhưng không sa vào cách tính toán cụ thể và những quy định hiện hành./. 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll