Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2014

Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2014

• Mã: TVTK0054

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2015

• Số trang: 230 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong cả năm 2014, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. Do cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, các chỉ tiêu về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó kết quả điều tra gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi)./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349