Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
• Tên sách:

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

• Mã: CĐBCTK_2018

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 351 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Thực hiện Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia áp dụng đối với các Bộ, ngành được ban hành nhằm 3 mục đích: (1) Thu thập thông tin đầu vào để biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân cho các Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Thu thập thông tin phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; và (3) Biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám thống kê.
Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia gồm danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) xuất bản cuốn "Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia". Cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần thứ nhất: Những quy định chung;
- Phần thứ hai: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê;
- Phần thứ ba: Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll