Giới thiệu

  • Giới thiệu thư viện

    Thư viện Thống kê – là thư viện chuyên ngành, được thành lập từ năm 2004. Nơi đây hiện đang lưu giữ hàng ngàn tài liệu, nổi bật trong đó phải kể đến các ấn phẩm: - Niên giám thống kê Việt Nam; - Niên giám thống kê 63 tỉnh/thành phố; - Kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra lớn do Tổng cục thống kê tiến hành (Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông nghiệp & nông thôn, Tổng điều tra cơ ...
    Xem tiếp
Trang 1    2 bài viết

Hỗ trợ trực tuyến

Nhân viên thư viện 01 (Ms Ngọc) (KD)

Nhân viên thư viện 02 (KD)

 (024) 3846 4349

 

 trungtamtulieu@gso.gov.vn

Sách mới
Scroll