Dịch vụ

 • Đọc tại chỗ

  Bạn sẽ được ngồi đọc sách trong không gian thoáng mát, yên tĩnh của Thư viện. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tối ưu nhất giúp bạn tra cứu thông tin bạn cần.
  Xem tiếp
 • Sao chụp tài liệu theo yêu cầu

  Nếu bạn không có đủ thời gian đọc tại chỗ. Bạn muốn mang tài liệu về nhà nghiên cứu sâu thêm. Chúng tôi sẽ sao chụp tài liệu giúp bạn. Số lượng trang sao chụp và thời gian lấy tài liệu tuân theo sự thoả thuận giữa hai bên: BẠN và CHÚNG TÔI.
  Xem tiếp
 • Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê theo yêu cầu

  Bạn đang cần viết một bản báo cáo, hay phải hoàn thành gấp đề tài luận văn/luận án, …cần đến số liệu thống kê kinh tế - xã hội, nhưng bạn không có đủ thời gian để "nhặt" số liệu và tổng hợp chúng, chúng tôi sẽ làm việc đó giúp bạn. Bản tổng hợp và phân tích số liệu thống kê sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của bạn.
  Xem tiếp
Trang 1    3 dịch vụ
Scroll