Giới thiệu thư viện sách

Trang 1    1 bài viết
  • Giới thiệu thư viện

    Thư viện Thống kê – là thư viện chuyên ngành, được thành lập từ năm 2004. Nơi đây hiện đang lưu giữ hàng ngàn tài liệu, nổi bật trong đó phải kể đến các ấn phẩm: - Niên giám thống kê Việt Nam; - Niên giám thống kê 63 tỉnh/thành phố; - Kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra lớn do Tổng cục thống kê tiến hành (Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông nghiệp & nông thôn, Tổng điều tra cơ ...
    Xem tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Nhân viên thư viện 01 (Ms Ngọc) (KD)

Nhân viên thư viện 02 (KD)

 (024) 3846 4349

 

 trungtamtulieu@gso.gov.vn

Sách mới
Scroll