Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
• Tên sách:

Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

• Mã: DMGD-ĐT_2018

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 31 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, ngày 17 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành lần này quy định về trình độ, lĩnh vực, nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo của Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn "Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân". Nội dung chính bao gồm:
- Phần I: Danh mục giáo dục, đào tạo.
- Phần II: Nội dung Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll