Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
• Tên sách:

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

• Mã: VSIC

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 388 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) được Tổng cục Thống kê xây dựng trên cơ sở Phân ngành chuẩn quốc tế (phiên bản 4.0) đã được Uỷ ban Thống kê Liên Hợp quốc thông qua tại kỳ họp tháng 3 năm 2006 chi tiết đến 4 chữ số (ISIC Rev.4) và khung phân ngành chung của ASEAN chi tiết đến 3 chữ số (ACIC). Đồng thời căn cứ tình hình thực tế sử dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và nhu cầu điều tra thống kê, Tổng cục Thống kê đã cập nhật và phát triển theo nhu cầu thực tế.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn "Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam". Nội dung chính bao gồm:
- Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll