Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015
• Tên sách:

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015

• Mã: TVTK0183

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 152 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Cuộc điều tra chọn mẫu chi tiêu của khách du lịch được Tổng cục Thống kê tiến hành từ năm 2003, đến nay đã tiến hành được tám lần, trong đó có sáu lần điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, khách Việt Nam đi du lịch trong nước và hai lần điều tra chi tiêu của khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, kết quả hoạt động của công ty lữ hành. Để hệ thống lại kết quả của các lần điều tra nhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn "Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch giai đoạn 2003-2015".
Nội dung tài liệu gồm năm phần chính:
- Phần I: Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của khách du lịch;
- Phần II: S
ố liệu về kết quả điều tra số lượng, cơ cấu khách du lịch;
- Phần III: S
ố liệu về kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch;
- Phần IV: S
ố liệu về kết quả điều tra nhận xét, đánh giá của khách du lịch quốc tế về Việt Nam;
- Phần V: Một số khái niệm, nội dung điều tra./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll