Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2016
• Tên sách:

Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2016

• Mã: MSDC_2016

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 782 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để phục vụ nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê về mức sống dân cư Việt Nam năm 2016, Tổng cục Thống kê biên soạn số liệu chi tiết và phát hành ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2016" bao gồm:
- Tổng quan mức sống dân cư Việt Nam năm 2016, với các nội dung sau đây:                                         
+ Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;
+ Giáo dục;
+ Y tế và chăm sóc sức khoẻ;
+ Việc làm và thu nhập;
+ Chi tiêu;
+ Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh và đồ dùng lâu bền;
+ Giảm nghèo;
+ Các đặc điểm chung của xã;
+ Nhận xét chung.

- Kết quả số liệu tổng hợp về Khảo sát mức sống dân cư năm 2016, với nhóm các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư sau đây:
+ Một số đặc điểm nhân khẩu học cơ bản liên quan đến mức sống;
+ Giáo dục;
+ Y tế và chăm sóc sức khoẻ;
+ Lao động - Việc làm;
+ Thu nhập;
+ Chi tiêu;
+ Đồ dùng lâu bền
+ Nhà ở, điện nước, phương tiện vệ sinh;
+ Tham gia các hcương trình xoá đói giảm nghèo;
+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh;
+ Các đặc điểm chung của xã./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll