Một số nét đặc trưng của khách du lịch năm 2017
• Tên sách:

Một số nét đặc trưng của khách du lịch năm 2017

• Mã: CTDL_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 263 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nhằm phục vụ yêu cầu thông tin nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn "Một số nét đặc trưng của khách du lịch năm 2017". Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
- Phần I: Tổng quan về cơ cấu và thực trạng chi tiêu của khách du lịch;
- Phần II: Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch quốc tế;
- Phần III: Số liệu về kết quả điều tra khách du lịch trong nước./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll