Niên giám thống kê Bắc Giang 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Bắc Giang 2016

• Mã: TVTK0187

• Nhóm sách: Trung du và miền núi phía bắc

• Tác giả: Cục thống kê Bắc Giang

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 379 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

"Niên giám thống kê Bắc Giang 2016" được Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang biên soạn để xuất bản năm 2017 là tài liệu công bố chính thức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. Nội dung ấn phẩm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong 4 năm: 2010, 2014, 2015, sơ bộ 2016 và được chia thành những phần chính sau đây:
- ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU;
- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG;
- TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;
- ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;
- DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH T
Ế CÁ THỂ;
- NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN;
- CÔNG NGHIỆP;
- THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH;
- CHỈ SỐ GIÁ
- VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG;
- GIÁO DỤC; 
- Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO;

- MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll