Niên giám thống kê Lai Châu 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Lai Châu 2016

• Mã: TVTK0179

• Nhóm sách: Trung du và miền núi phía bắc

• Tác giả: Cục thống kê Lai Châu

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 392 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Trong cuốn "Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2016", số liệu được biên soạn trong 6 năm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; Phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh: 
- Phần I: Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu;
- Phần II: Dân số và Lao động;
- Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước;
- Phần IV: Đầu tư và Xây dựng;
- Phần V: Doanh nghiệp và Cơ sở kinh tế cá thể;
- Phần VI: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản;
- Phần VII: Công nghiệp;
- Phần VIII: Thương mại và Du lịch;
- Phần IX: Chỉ số giá;
- Phần X: Vận tải, Bưu chính và Viễn thông;
- Phần XI: Giáo dục;
- Phần XII: Y tế, Văn hóa và Thể thao;
- Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.

Các chỉ tiêu trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll