Niên giám thống kê Phú Thọ 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Phú Thọ 2016

• Mã: TVTK0219

• Nhóm sách: Trung du và miền núi phía bắc

• Tác giả: Cục thống kê Phú Thọ

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 328 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Cuốn “Niên giám thống kê Phú Thọ 2016” bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh trong các năm: 2005, 2010, 2014, 2015 và sơ bộ 2016. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
- ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU;
- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG;
- TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;
- VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;
- DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ;
- NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN;
- CÔNG NGHIỆP;
- THƯƠNG MẠI, LƯU TRÚ, ĂN UỐNG, DU LỊCH LỮ HÀNH VÀ DỊCH VỤ;
- CHỈ SỐ GIÁ;
- VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG;
- GIÁO DỤC;
- Y TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI, MỨC SỐNG DÂN CƯ  VÀ AN TOÀN XÃ HỘI./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll