Niên giám thống kê Sóc Trăng 2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê Sóc Trăng 2016

• Mã: TVTK0186

• Nhóm sách: Đồng bằng sông Cửu Long

• Tác giả: Cục thống kê Sóc Trăng

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 391 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

"Niên giám thống kê Sóc Trăng 2016" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh theo maket thống nhất của Tổng cục Thống kê. Cuốn sách bao gồm số liệu của các năm 2010, 2013, 2014, 2015 và 2016, trong đó số liệu từ năm 2015 trở về trước là số chính thức, năm 2016 là số sơ bộ (riêng số liệu về nông, lâm nghiệp và thủy sản; văn hóa, y tế, giáo dục là số chính thức).Chi tiết nội dung ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
- ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU;
- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG;
- TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;
- ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;
- DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ KINH T
Ế CÁ THỂ;
- NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN;
- CÔNG NGHIỆP;
- THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH;
- CHỈ SỐ GIÁ
- VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG;
- GIÁO DỤC; 
- Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO;
- MỨC SỐNG DÂN CƯ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI;
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ (TỪ NĂM 2009 - 2016)./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll