Niên giám thống kê - Bắc Ninh 20 năm xây dựng & phát triển: 1997-2016
• Tên sách:

Niên giám thống kê - Bắc Ninh 20 năm xây dựng & phát triển: 1997-2016

• Mã: TVTK0175

• Nhóm sách: Đồng bằng sông Hồng

• Tác giả: Cục thống kê Bắc Ninh

• Năm xuất bản: Năm 2017

• Số trang: 541 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm tái hiện lại đầy đủ, có hệ thống bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong 20 năm xây dựng và phát triển. Niên giám thống kê 1997-2016 có niên độ thời gian dài, trong thời gian này, phương pháp luận thống kê có những thay đổi, giá cả có nhiều biến động. Để đảm bảo tính so sánh của số liệu, trong quá trình biên soạn, Cục Thống kê cố gắng điều tra, thu thập bổ sung thêm thông tin để đảm bảo các chỉ tiêu trong cuốn Niên giám được tính toán thống nhất về phương pháp, phạm vi và giá cả. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và nhiều chỉ tiêu giá trị được biên soạn theo 3 loại giá: Giá hiện hành, giá so sánh 1994 và giá so sánh 2010, thuận lợi cho độc giả so sánh, đối chiếu, sử dụng.
Nội dung chính của tài liệu gồm các mục:
- Một số chỉ tiêu chủ yếu 1997-2016 của cả nước và Bắc Ninh;
- Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu;
- Dân số và lao động;
- Tài khoản quốc gia, ngân sách, ngân hàng và bảo hiểm;
- Vốn đầu tư và xây dựng;
- Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể;
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Công nghiệp;
- Thương mại và dịch vụ;
- Chỉ số giá;
- Vận tải, bưu chính và viễn thông;
- Giáo dục và đào tạo;
- Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư;
- Chỉ tiêu chủ yếu các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 1997-2016./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll