Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long
• Tên sách:

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long

• Mã: SP5335

• Nhóm sách: Đồng bằng sông Cửu Long

• Tác giả: Cục Thống kê Vĩnh Long

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 539

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long được Cục thống kê tỉnh Vĩnh Long công bố hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long và các địa phương trong tỉnh.
Ấn phẩm "Niên giám thống kê Vĩnh Long 2018" gồm số liệu chính thức các năm 2010,2015,2016,2017 và số liệu sơ bộ 2018. Bên cạnh đó, cịc thống kê tỉnh Vĩnh Long cũng đã cập nhật, chỉnh lý số liệu 1 số chỉ tiêu kinh tế- xã hội nhằm đảm bảo với phương pháp thống kê hiện hành, kết quả 1 số cuộc điều tra thống kê và cơ sở dữ liệu thống kê các sở, ngành....

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll