Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2010-2017
• Tên sách:

Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2010-2017

• Mã: TK_ASEAN

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2021

• Số trang: 508 trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN (năm 2015) là bước ngoặt thể hiện sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á và cũng làm xuất hiện nhu cầu ngày càng tăng liên quan đến thông tin thống kê khu vực. Những đặc trưng riêng biệt cũng như sự đa dạng của các quốc gia thành viên ASEAN liên quan đến nhân khẩu học, y tế, giáo dục, sự liên kết khu vực trong thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác sẽ được khắc họa rõ nét hơn thông qua các con số thống kê. 
Để phục vụ nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nghiên cứu và so sánh quốc tế, Tổng cục Thống kê đã sưu tầm, biên soạn và trân trọng giới thiệu cuốn "Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2010-2017". Nội dung ấn phẩm bao gồm 5 phần:
Phần 1: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội ASEAN giai đoạn 2010-2017;
Phần 2: Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê;
Phần 3: Phần chung về số liệu thống kê kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN;
Phần 4: Xếp hạng các quốc gia thành viên theo một số chỉ tiêu cơ bản;
Phần 5: Tổng quan và số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của từng quốc gia thành viên./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll