Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống ngành kinh tế việt nam 2018
• Tên sách:

Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống ngành kinh tế việt nam 2018

• Mã: SP6362

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 219

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để áp dụng thống nhất Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 trong tất cả các bước của hoạt động Thống kê cũng như giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu rõ, Tổng cục thống kê biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách gồm 3 phần
- Phần 1: " một số vấn đề chung" đề cập những vấn đề chung của việc xây dựng, sửa đổi VSIC 2018...
-Phần 2: "Áp dụng hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018 trong công tác phân ngành" đề cập việc áp dụng VSIC 2018 trong công tác phân ngành kinh tế như: các nguyên tắc chung áp dụng trong phân ngành...
- Phần 3:" Các bảng chuyển đổi" bao gồm bảng chuyển đổi từ VSIC 2018 về VSIC 2007 và ngược lại...

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll