Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai ddoanj2011-2017
• Tên sách:

Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai ddoanj2011-2017

• Mã: SP6390

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Cục Thống kê Hà Nội

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 133

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

cuốn sách nhằm tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng của các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của các nước trong giai đoạn này.Bên cạnh đó ấn phẩm còn đưa ra 1 số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm nước ta hiện nay.....

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll