Thực trạng kinh tế - xã hội Việt nam so với các nước trong khu vực
• Tên sách:

Thực trạng kinh tế - xã hội Việt nam so với các nước trong khu vực

• Mã: TTKT-XHVN_2018

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2018

• Số trang: 116 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung ấn phẩm "Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực" gồm hai phần:
- Phần thứ nhất: Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực, phân tích kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2017, đồng thời có sự so sánh với các nước trong khu vực, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam ổn định và bền vững.
- Phần thứ hai: Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam và một số nước trong khu vực, bao gồm 48 biểu số liệu được biên soạn trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành; số liệu và đánh giá của một số tổ chức, diễn đàn quốc tế lớn trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức năng suất châu Á (APO)... Các biểu số liệu được xây dựng có hệ thống, góp phần làm sâu sắc thêm những đánh giá, phân tích tình hình trong Phần thứ nhất./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll