Tổng điều tra kinh tế năm 2017- doanh nghiệp ngành dịch vụ
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017- doanh nghiệp ngành dịch vụ

• Mã: SP7404

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 159

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Trên cơ sở kết quả TĐTKT 2017, Tổng cục Thống kê đã biên soạn ấn phẩm " Tổng điều tra kinh tế năm 2017- Doanh nghiệp ngành dịch vụ" nhằm cung cấp 1 số thông tin về hoạt động doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Cuốn sách gốm 3  phần
- Phần 1: Khái quát về khu vực doanh nghiệp dịch vụ qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
- Phần 2: biểu số liệu

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll