Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hiệu quả hoạt động của đơn vị chế biến thực phẩm
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hiệu quả hoạt động của đơn vị chế biến thực phẩm

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 376 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Hiệu quả hoạt động của đơn vị chế biến thực phẩm" là một trong những ấn phẩm chuyên đề được biên soạn và công bố nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm. Ấn phẩm bao gồm một số nhận định về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm, đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của ngành chế biến, chế tạo cũng như của toàn bộ nền kinh tế./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll