Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 220 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm và thuỷ sản, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể". Bao gồm thông tin phản ánh thực trạng khu vực sản xuất kinh doanh cá thể, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, các biểu tổng hợp về mạng lưới cơ sở, lao động thuộc các ngành kinh tế.
Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm và thuỷ sản qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017;
Phần II: Các bảng số liệu;
Phần III: Phụ lục các văn bản liên quan đến khu vực kinh tế cá thể./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll