Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động dịch vụ thông tin truyền thông
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động dịch vụ thông tin truyền thông

• Mã: SP7406

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 141

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Thông tin truyền thông là ngành mũi nhọn luôn được xác định ưu tiên phát triển qua các thời kỳ Đại hội của Đảng và đang được triển khai 1 cách tích cực. Thông tin truyền thông là nền tảng, cơ sở hạ tầng để phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để thấy được thực trạng ngành thông tin truyền thông hiện nay, từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm chuyên đề :" Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động dịch vụ thông tin truyền thông ". Nội dung ấn phẩm bao gồm những thông tin về cơ sở, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll