Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động gia công hàng hoá với nước ngoài của doanh nghiệp
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động gia công hàng hoá với nước ngoài của doanh nghiệp

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 68 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động gia công hàng hoá với nước ngoài của doanh nghiệp" là một trong các ấn phẩm chuyên sâu đánh giá về hoạt động gia công hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài trong năm 2016. Nội dung ấn phẩm phản ánh thực trạng hoạt động gia công hàng hoá với thương nhân nước ngoài, trong đó tập trung vào phân tích kết quả đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam từ việc nhận gia công hàng hoá với nguyên liệu đầu vào do các thương nhân nước ngoài cung cấp. Số liệu tổng hợp về dịch vụ gia công hàng hoá với nước ngoài nhằm bổ sung nguồn thông tin về xuất, nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam, phục vụ việc tính toán, biên soạn tài khoản quốc gia phiên bản 2008 và lập bảng cán cân thanh toán quốc tế theo hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (BPM6)./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349


 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll