Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động ngành thương mại
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động ngành thương mại

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 359 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động ngành thương mại" là một trong các ấn phẩm chuyên sâu về lĩnh vực này. Ấn phẩm bao gồm một số nhận định về sự phát triển, hoạt động của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế nước ta./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll