Dịch vụ

 • Dịch vụ về thống kê theo yêu cầu

  a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê gồm: (1) Cung cấp số liệu thống kê; (2) Cung cấp CSDL vi mô;  (3) Điều tra thống kê; (4) Tư vấn thống kê cho hoạt động của mình, gửi đề nghị cung cấp dịch vụ thống kê bằng văn bản về Phòng Dịch vụ Thống kê, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê số điện thoại 024.37332997, Email: sdc@gso.gov.vn, trungtamtulieu@gso.gov.vn; - Bước 2: Căn cứ  công văn (thư) đề nghị của cơ ...
  Xem tiếp
 • Đọc tại chỗ

  Bạn sẽ được ngồi đọc sách trong không gian thoáng mát, yên tĩnh của Thư viện. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tối ưu nhất giúp bạn tra cứu thông tin bạn cần.
  Xem tiếp
 • Sao chụp tài liệu theo yêu cầu

  Nếu bạn không có đủ thời gian đọc tại chỗ. Bạn muốn mang tài liệu về nhà nghiên cứu sâu thêm. Chúng tôi sẽ sao chụp tài liệu giúp bạn. Số lượng trang sao chụp và thời gian lấy tài liệu tuân theo sự thoả thuận giữa hai bên: BẠN và CHÚNG TÔI.
  Xem tiếp
 • Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê theo yêu cầu

  Bạn đang cần viết một bản báo cáo, hay phải hoàn thành gấp đề tài luận văn/luận án, …cần đến số liệu thống kê kinh tế - xã hội, nhưng bạn không có đủ thời gian để "nhặt" số liệu và tổng hợp chúng, chúng tôi sẽ làm việc đó giúp bạn. Bản tổng hợp và phân tích số liệu thống kê sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của bạn.
  Xem tiếp
Trang 1    6 dịch vụ
Scroll