Niên giám thống kê Hậu Giang 2022
• Tên sách:

Niên giám thống kê Hậu Giang 2022

• Mã: NGTK_HAUGIANG_2022

• Nhóm sách: Đồng bằng sông Cửu Long

• Tác giả: Cục Thống kê Hậu Giang

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 502 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2022” bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh qua 5 năm (2018 -> 2022), trong đó có một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
- ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ ĐẤT ĐAI;
- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG;
- TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM;
- CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG;
- DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ;
- NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN;
- THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH;
- CHỈ SỐ GIÁ;
- VẬN TẢI VÀ TRUYỀN THÔNG;
- GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ;
- Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, THIÊN TAI VÀ MÔI TRƯỜNG./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll