Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
• Tên sách:

Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

• Mã: TVTK0087

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 80 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chính sách nhằm nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng cục Thống kê thực hiện Báo cáo "Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp". Báo cáo phân tích, đánh giá về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới.
Nội dung ấn phẩm gồm 3 mục chính:
- Phần I: Một số vấn đề chung về năng suất lao động;
- Phần II: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động Việt Nam;
- Phần III: Các giải pháp nâng cao năng suất lao động của Việt Nam./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll