Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015
• Tên sách:

Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015

• Mã: TVTK0057

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng Cục Thống Kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 187 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Ấn phẩm "Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP" là một trong các ấn phẩm chuyên đề đầu tiên khái quát kết quả quá trình hội nhập thương mại quốc tế về hàng hóa của Việt Nam nói chung và riêng với các nước tham gia TPP. Cùng với những đánh giá nổi bật về kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu, ấn phẩm bao gồm các biểu số liệu được chia thành ba phần:
- Phần I: Trị giá xuất, nhập khẩu với các nước thành viên TPP;
- Phần II: Mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên TPP;
- Phần III: Xuất, nhập khẩu với từng nước thành viên TPP.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll