Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021
• Tên sách:

Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

• Mã: TĐTKT2021_Giáo dục

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 306 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Để thấy được kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản ấn phẩm "Giáo dục, đào tạo Việt Nam - Kết quả đánh giá từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021".
Nội dung chính của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
Phần I: Tổng quan về giáo dục và đào tạo qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021;
Phần II: Các biểu số liệu./. 


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll