Niên giám thống kê Việt Nam 2015
• Tên sách:

Niên giám thống kê Việt Nam 2015

• Mã: TVTK0136

• Nhóm sách: Bản đầy đủ

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2016

• Số trang: 947 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung ấn phẩm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương, được phân chia thành các mục chính sau:
-Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.
Administrative Unit, Land and Climate

-Dân số và Lao động.
Population and Employment

-Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

-Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

-Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
Enterprise and Individual business establishment

-Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Agriculture, Forestry and Fishing

-Công nghiệp.
Industry

-Thương mại và Du lịch.
Trade and Tourism

-Chỉ số giá 
 Price index

-Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.
Transport and Postal Services, Telecommunications

-Giáo dục.
Education

-Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư. 
Health, Culture, Sport and Living standard

-Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349
 

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll