Niên giám thống kê Việt Nam 2019
• Tên sách:

Niên giám thống kê Việt Nam 2019

• Mã: NGTK_VIETNAM_2019

• Nhóm sách: Niên giám thống kê toàn quốc

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2020

• Số trang: 1034 trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Niên giám thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2019. Nội dung chi tiết của ấn phẩm được chia thành những phần chính sau đây:
- Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu;
Administrative Unit, Land and Climate

- Dân số và Lao động;
Population and Employment

- Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm;
National Accounts, State budget and Insurance

- Công nghiệp, Đầu tư và xây dựng;
Industry, Investment and Construction

-Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp;
Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment

-Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản;
Agriculture, Forestry and Fishing

-Thương mại và Du lịch;
Trade and Tourism

-Chỉ số giá;
 Price index

-Vận tải và Bưu chính, Viễn thông;
Transport and Postal Services, Telecommunications

-Giáo dục;
Education

-Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và Môi trường;
Health, Culture, Sport, Living standards, Social order, Safety, Justice and Environment

-Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349
Di động: 0986.440.108 (Ms Ngọc)

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll