Niên giám thống kê Việt Nam tóm tắt năm 2021
• Tên sách:

Niên giám thống kê Việt Nam tóm tắt năm 2021

• Mã: NGTKTT_VIETNAM_2021

• Nhóm sách: Niên giám thống kê toàn quốc

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2022

• Số trang: 513 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung của cuốn "Niên giám thống kê Việt Nam tóm tắt năm 2021" được chia thành những phần chính sau đây:
- Đơn vị Hành chính và Diện tích đất;
Administrative Unit and Land area 

- Dân số và Lao động;
Population and Employment

- Tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng và Bảo hiểm;
National Accounts, State budget, Banking and Insurance

- Công nghiệp, Đầu tư và xây dựng;
Industry, Investment and Construction

-Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp;
Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment

-Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản;
Agriculture, Forestry and Fishing

-Thương mại và Du lịch;
Trade and Tourism

-Chỉ số giá; 
 Price index

-Vận tải và Bưu chính, Viễn thông;
Transport and Postal Services, Telecommunications

-Giáo dục, Y tế, Mức sống dân cư, Trật tự, an toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường;
Education, Health, Living standards, Social order, Safety, Justice and Environment

-Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 
Scroll