Báo cáo hành chính Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
• Tên sách:

Báo cáo hành chính Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

• Mã: TDT DAN SO_2019

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 233 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nhằm tư liệu hóa các tài liệu liên quan đến toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức, và các bài học kinh nghiệm của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng cục Thống kê đã biên soạn ấn phẩm "Báo cáo hành chính Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019". Tài liệu cung cấp cho bạn đọc những thông tin đầy đủ và hệ thống nhất về cuộc Tổng điều tra này.
"Báo cáo hành chính Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" được trình bày gồm hai phần chính. Một là, tóm tắt toàn bộ quá trình chuẩn bị, tiến hành, kết quả bài học kinh nghiệm và các công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra. Hai là, tư liệu hóa các phương án, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và báo cáo kết quả thực hiện điều tra./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll