Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
• Tên sách:

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

• Mã: DM_NGHE NGHIEP

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2021

• Số trang: 519 trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (VSCO) được xây dựng trên cơ sở thống nhất hoàn toàn đến cấp 4 của Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và hợp tác quốc tế về công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề và dịch chuyển lao động giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế sử dụng danh mục nghề nghiệp 2008 và nhu cầu điều tra thống kê, Tổng cục Thống kê đã cập nhật và phát triển theo nhu cầu thực tế, chi tiết thêm mã cấp 5 ở một số nghề phổ biến.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn "Danh mục nghề nghiệp Việt Nam". Nội dung chính bao gồm hai phần:
- Phần 1: Danh mục nghề nghiệp Việt Nam;
- Phần 2: Nội dung danh mục nghề nghiệp Việt Nam./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll