Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
• Tên sách:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

• Mã: HTCTTK_tinh-huyen-xa

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 362 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung chính của ấn phẩm gồm:
- Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
- Phụ lục I: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh;

- Phụ lục II: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện;

- Phụ lục III: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll