Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2023
• Tên sách:

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2023

• Mã: STDN_2023

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2023

• Số trang: 576 trang

• Vận chuyển: Tận nơi khách hàng

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Trong kết quả rất đáng ghi nhận về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế trong nước phải kể đến sự đóng góp quan trọng, tích cực, hiệu quả của khu vực doanh nghiệp, khu vực chiếm trên 60% GDP. Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2023". Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước năm 2021 và năm 2022. Cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2022;
- Phần II: Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021, 2022./.


Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Tổng cục Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll