Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017- kết quả hoạt động dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

• Mã: SP7407

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 214

• Vận chuyển: Gửi qua bưu điện

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng cục thống kê biên soạn ấn phẩm " Tổng điều tra kinh tế năm 2017- Kết quả hoạt động dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ" nhằm  phản ánh chân thực kết quả nói trên. Đây là một trong những ấn phẩm chuyên đề được Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ. Từ đó có cái nhìn toàn diện về hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ và đánh giá đóng góp của các cơ sở này vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll