Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống
• Tên sách:

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống

• Mã: TĐTKT_2017

• Nhóm sách: Tài liệu khác

• Tác giả: Tổng cục Thống kê

• Năm xuất bản: Năm 2019

• Số trang: 288 Trang

• Tình trạng: Có sẵn

• Giá: Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Thông tin điều khoản giỏ hàng...

 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

Nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê chuyên sâu đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm "Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống". Ấn phẩm bao gồm một số nhận định về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở cá thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng chung của ngành du lịch cũng như của toàn bộ nền kinh tế./.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về nội dung ấn phẩm, xin vui lòng liên hệ với thư viện Thống kê. Đến với chúng tôi bạn có thể: đọc tại chỗ hoặc sao chụp tài liệu theo yêu cầu.
Địa chỉ: Thư viện Thống kê - 54 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoai: (024) 3846 4349

 Bình luận trao đổi về ấn phẩm

Để lại một bình luận về sản phẩm

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập vào ( ) thông tin cần thiết mà chỉ ra. HTML code đang không được phép .

 
 
   
 
 

Tham khảo sách khác

Scroll